Information Oktober

Fönster och ventilation

Från Föreningens sida är entreprenaderna för Fönster och Ventilation godkända​. Vi tackar alla som mer eller mindre har drabbats av problem under tiden renoveringen pågått.

Det som händer nu är att VentPartner har på sig till den 20:e november att åtgärda alla besiktningsanmärkningar. Det rör sig om ett åttiotal mindre och större anmärkningar som vår besiktningsman identifierade. Notera att ​ni inte​ kan komma med ytterligare anmärkningar längre då vi godkänt entreprenaden. Vi ber er också att kontakta Styrelsen i fall ni tycker att åtgärder drar ut på tiden och inte kontaktar VentPartner. Vi måste ha kontroll på kommunikationen och undvika att VentPartner fakturerar för extra kostnader.

Det problem som påverkar de flesta boende är för höga ljud från frånluftsdonen. Kravet är att ljudnivån ska vara maximalt 35 dB. Detta problem är framförallt identifierat till uppgångar 6D till 6G.

Från fönsterrenoveringen finns det ​åtta lägenheter​ som har kvarstående besiktningsanmärkningar. Genom att Föreningen gjort en förlikning med Lönnbergs Fönster och de betalat ett vite till Föreningen har vi i Styrelsen valt att ta in en annan entreprenör som avslutar arbetet. Denne heter Greger Ljungquist från Sala Fönsterrenovering. Arbetet påbörjar cirka den första november och kan i de flesta fall genomföras på plats, d.v.s. han behöver inte ta med sig fönsterbågarna.

Dörrar och trapphus

Vi räknar med att ha klart ett färdigt förslag under oktober månad. Planen är att vi genomför renoveringen av ett trapphus till att börja, inklusive byte av lägenhetsdörrar. När det trapphuset är klart får alla intresserade boende komma med åsikter. Därefter är planen att göra parallellt göra två trapphus i taget tills alla 15 trapphus är renoverade. Det trapphus vi planerar att börja med är Karlsgatan 11C.

Trädgårdar

Vi planerar höststädning den ​1 november​ med start klockan 10. Vi kommer att ha containrar på respektive gård samt kommer ha en specifik plats för den som har elektronik som ska slängas. Notera att ni inte får kasta elektronik och däck i containrarna.

Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg på Utanbygatan. Vi grillar inte, utan tar in något utifrån.

Vi arbetar med ett företag som heter FunkTrädgård för att färdigställa en plan för Karlsgatan. Dessa har vi arbetat med tidigare. Vi kommer att informera boende så snart vi är färdiga med den.

Cyklar

Vi har fått information från boende att ett antal cyklar har stulits från gårdarna. På Karlsgatan har vi ett cykelförråd i källaren i anslutning till 11D. Vi arbetar med att identifiera lämpliga utrymmen för cykelförvaring även i de Gula / Gröna Husen.

Vi ser även över möjligheterna att installera fast installerade cykelställ där boende kan låsa fast cyklarna. För att vara säkra på att de hamnar på rätt ställe kommer vi att ha en dialog med boende om placeringen.

Parkeringsplatser

Som ni kanske sett har kommunen asfalterat Utanbygatan, dock inte våra parkeringar. Vi har en pågående dialog med kommunen om de problem som är vid Växhuset, där föräldrar lämnar och hämtar barn. Vidare väntar vi på besked om hur det blir för våra parkeringsplatser. Vi har ett förslag som skulle innebära 4 ytterligare parkeringsplatser, men kommunen har skjutit på svaret.

Tända ljus

Slutligen, nu när det blir mörkare ute tänds fler ljus. Kom ihåg att släcka dessa innan ni går ut.