Sopsortering Utanbygatan

Från och med torsdagen den 11 Februari så kommer metall och tidningar bytas ut till restavfallskärl på Utanbygatan. Tidningar går att återvinna på Karlsgatan fortfarande. Metall får således fraktas till Återbruket

Information Oktober

Fönster och ventilation

Från Föreningens sida är entreprenaderna för Fönster och Ventilation godkända​. Vi tackar alla som mer eller mindre har drabbats av problem under tiden renoveringen pågått.

Det som händer nu är att VentPartner har på sig till den 20:e november att åtgärda alla besiktningsanmärkningar. Det rör sig om ett åttiotal mindre och större anmärkningar som vår besiktningsman identifierade. Notera att ​ni inte​ kan komma med ytterligare anmärkningar längre då vi godkänt entreprenaden. Vi ber er också att kontakta Styrelsen i fall ni tycker att åtgärder drar ut på tiden och inte kontaktar VentPartner. Vi måste ha kontroll på kommunikationen och undvika att VentPartner fakturerar för extra kostnader.

Det problem som påverkar de flesta boende är för höga ljud från frånluftsdonen. Kravet är att ljudnivån ska vara maximalt 35 dB. Detta problem är framförallt identifierat till uppgångar 6D till 6G.

Från fönsterrenoveringen finns det ​åtta lägenheter​ som har kvarstående besiktningsanmärkningar. Genom att Föreningen gjort en förlikning med Lönnbergs Fönster och de betalat ett vite till Föreningen har vi i Styrelsen valt att ta in en annan entreprenör som avslutar arbetet. Denne heter Greger Ljungquist från Sala Fönsterrenovering. Arbetet påbörjar cirka den första november och kan i de flesta fall genomföras på plats, d.v.s. han behöver inte ta med sig fönsterbågarna.

Dörrar och trapphus

Vi räknar med att ha klart ett färdigt förslag under oktober månad. Planen är att vi genomför renoveringen av ett trapphus till att börja, inklusive byte av lägenhetsdörrar. När det trapphuset är klart får alla intresserade boende komma med åsikter. Därefter är planen att göra parallellt göra två trapphus i taget tills alla 15 trapphus är renoverade. Det trapphus vi planerar att börja med är Karlsgatan 11C.

Trädgårdar

Vi planerar höststädning den ​1 november​ med start klockan 10. Vi kommer att ha containrar på respektive gård samt kommer ha en specifik plats för den som har elektronik som ska slängas. Notera att ni inte får kasta elektronik och däck i containrarna.

Vi kommer att bjuda på lättare tilltugg på Utanbygatan. Vi grillar inte, utan tar in något utifrån.

Vi arbetar med ett företag som heter FunkTrädgård för att färdigställa en plan för Karlsgatan. Dessa har vi arbetat med tidigare. Vi kommer att informera boende så snart vi är färdiga med den.

Cyklar

Vi har fått information från boende att ett antal cyklar har stulits från gårdarna. På Karlsgatan har vi ett cykelförråd i källaren i anslutning till 11D. Vi arbetar med att identifiera lämpliga utrymmen för cykelförvaring även i de Gula / Gröna Husen.

Vi ser även över möjligheterna att installera fast installerade cykelställ där boende kan låsa fast cyklarna. För att vara säkra på att de hamnar på rätt ställe kommer vi att ha en dialog med boende om placeringen.

Parkeringsplatser

Som ni kanske sett har kommunen asfalterat Utanbygatan, dock inte våra parkeringar. Vi har en pågående dialog med kommunen om de problem som är vid Växhuset, där föräldrar lämnar och hämtar barn. Vidare väntar vi på besked om hur det blir för våra parkeringsplatser. Vi har ett förslag som skulle innebära 4 ytterligare parkeringsplatser, men kommunen har skjutit på svaret.

Tända ljus

Slutligen, nu när det blir mörkare ute tänds fler ljus. Kom ihåg att släcka dessa innan ni går ut.

Information Juni

Hej

Här kommer en kort information inför sommaren

Årsstämman

Vi håller årsstämman på måndag den 22 juni klockan 19.00. Vi startar med ett medlemsmöte klockan 18.00. Då det är Corona-tider har vi ingen bokad lokal utan vi kommer att hålla till på gården på Utanbygatan 6. Om det regnar går vi ner till gemensamhetsrummet. 

Vår presentation kommer att vara kortare i år då vi har svårt att visa bilder utomhus, men vi kommer att kopiera upp presentationen i ett antal exemplar och sedan skickar vi ut den via mail också. 

Ordning på gårdarna

Vi kommer att få häckarna trimmade och ogräs rensat av LT Konsult de närmaste dagarna. I övrigt är det vi som ansvarar för ordningen och gräsklippningen. Våra gårdar är jättefina och låt oss fortsätta hålla dem så. 

Har ni fest, meddela boende på gården i förväg och då våra gårdar ligger mitt i staden, behöver ni hålla en lägre volym efter klockan 2200. Detta även med avseende på boende som inte är med på festen. Prata gärna med andra boende om ni behöver extra många bord eller en speciell yta på gården. 

Sommarhälsningar från Styrelsen Hubert-Konrad

Information April 2020

Här kommer ny information från Styrelsen gällande ett antal områden.

Corona

Först skulle vi vilja tacka dem som hjälper andra boenden med olika saker, som handling, i Corona-krisen. Ni som behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss i Styrelsen, vi har ett antal boende som anmält att de kan hjälpa till vid behov.

Vi har entreprenörer som ibland behöver tillträde till lägenheten för arbete där. De är införstådda med att om de känner symptom så är de inte på arbetet. Det är lika viktigt att ni boende som är i karantän eller har Corona meddelar oss i Styrelsen, både när ni inte kan ta emot besök och när er lägenhet är tillgänglig igen. Detta för att undvika onödiga förseningar.

Vi har ett antal äldre boende som per definition är i riskgruppen. Boende som av andra skäl är i riskgruppen och som behöver vara i karantän eller liknande, kontakta oss i Styrelsen så vi vet om det.

Vårstädning

Vi har bokat in den 26:e April som städdag. Som det ser ut idag så kan vi genomföra städdagen. Däremot så kommer vi inte att grilla. Vi kan ha pick-nick där var och en tar med sig eget fika, alternativt kan Föreningen köpa in smörgåsar eller motsvarande. Vi kommer att komma tillbaka med mer information

Fönsterrenoveringen

Alla fönster utom källarfönster på Karlsgatan och fönster i trapphuset är klara av Lönnbergs.

Vi genomför en förbesiktning av ett begränsat antal lägenheter på onsdag den 8 april. Baserat på den besiktningen kommer vi att genomföra en mer omfattande besiktning senare under våren. Vi har löpande fått in synpunkter på renoveringen av er boende och har ni ytterligare synpunkter är ni välkomna att komma in med dessa skriftligen. Kom dock ihåg att era fönster är original och upp till 95 år gamla, även fönsterglasen. Det innebär att vi inte kan förvänta oss nyskick, utan vissa skador på karmarna och vissa repor på fönsterglasen kommer vi att acceptera, dock inte dåligt utfört arbete, tillkommande skador och liknande.

Ventilationssystemet

Under vecka 16 kommer VentPartner att göra en injustering av systemet. Under denna vecka behöver de tillgång till er lägenhet minst en gång och eventuellt flera gånger, ibland med kort varsel. Injusteringen tar 2 – 3 dagar av hela huset vilken avslutas med en OVK.

Det är mycket viktigt att ni som bor på Karlsgatan meddelar om vi inte kan få tillträde till er lägenhet, då alla lägenheter ingår i injusteringen. Om allt är bra med injusteringen gör vi under vecka 17 en slutbesiktning av systemet av en oberoende granskare för att säkerställa att systemet är byggt på det sätt som vi har beställt och uppfyller alla krav från myndigheter och brandskyddsmyndigheten.

På Utanbygatan håller VentPartner på med förberedande arbete på vindar och i källaren med kanaldragning. På grund av Corona och relaterade sjukdomar har de inte kunnat utföra arbetet i den takt som är planerat. Fokus de närmaste veckorna är på det Gula Huset och därefter tar vi upp det Gröna Huset igen.

ComHem

Enligt tidigare utskick skulle övergången till digital TV ske i maj, men på grund av Corona viruset har ComHem meddelat att övergången sker den 8 september 2020 i stället.

Ni kan:

  • redan nu se på de digitala kanalerna via er digital-tv om ni vill
  • innan de analoga kanalerna utgår kommer det att komma en rullande informationstext under ett antal veckor
  • FM-radio via tv uttaget utgår också den 8 september.

Information Mars 2020

Corona

Vi är ju, liksom resten av samhället, påverkade av den Corona-pandemi som drar över världen. Vi har boende som är i karantän via arbetet men inget fall – som är rapporterat – av faktisk Corona-smittad. 

Vi behöver därför hantera detta på bästa sätt, då vi samtidigt har pågående arbete i fastigheterna. Vi har pratat med våra entreprenörer och de kommer att stanna hemma om de känner sig sjuka. Det är en risk att arbetena drar ut på tiden på grund av detta. 

Om ni behöver sätta er och er familj i karantän eller om ni är drabbade av Corona och därför inte kan komma i kontakt med andra människor är det bra om ni rapporterar till oss i Styrelsen via vår mail. Det är också önskvärt att ni sätter upp motsvarande lapp på dörren. När ni inte är i karantän längre eller är friskförklarad, låt oss veta det. 

Detta underlättar för oss och vår planering samt för våra entreprenörer så att de inte behöver störa er om ni skulle vara i karantän / smittade och så att de inte blir smittade själva. 

Vidare har vi ett antal äldre personer i Föreningen som är i riskgrupperna. Om någon av er känner att ni behöver hjälp med att handla eller liknande, ta kontakt med oss i Styrelsen så ska vi se om vi kan hjälpa till. Vi i Styrelsen behöver i så fall hjälp och undrar om det finns boende som är villiga att hjälpa våra äldre medlemmar om så skulle behövas. 

Vårstädning

Vi har bokat in den 26:e April som städdag. I dagsläget vet vi inte om det är lämpligt att ha städdag och samla många personer eller om vi ska hantera det på annat sätt och om vi har möjlighet att utföra grillning. Vi kommer att komma tillbaka med mer information 

Fönsterrenoveringen

Vintern har varit den mildaste på många år. Det tackar vi för då vi snart är klara med renoveringen av fastigheternas fönster. Kom ihåg att ni har rätt att få ersättning för extra kostnader för el om ni använt er av de elfläktar som ställts till förfogande. Det lättaste är att skicka in fakturaunderlaget från er elleverantör för samma månad ett år tillbaka och aktuell faktura så får ni ersättning för mellanskillnaden. Kontakta Gustav i Styrelsen så hjälper han er med detta. 

Den sista etappen pågår, omfattande ett antal lägenheter på Utanbygatan 6 A – C. Det som därefter återstår är att 14 källarfönster på Karlsgatan ska renoveras samt 14 trapphusfönster ska få godkänt brandskydd. Frågan har dragit ut på tiden eftersom brandskyddet har varit en komplicerad fråga att lösa.  Vi informerar löpande boende som påverkas av detta.

En besiktning av fönsterentreprenaden planeras genomföras under våren. Vi har tidigare (utan besiktningsman) gått igenom flertalet lägenheter på Karlsgatan då resultatet i början av renoveringen uppfattades som bristfälligt. Därefter blev resultatet allt bättre. Sammanställ gärna era synpunkter och meddela era synpunkter skriftligen till styrelsen så sammanställer vi ett underlag med synpunkter inför besiktningen. 

Ventilationssystemet

Ventilationsarbetena på Karlsgatan går mot sitt slut och den sista etappen kommer att påverka alla boende mer eller mindre, men under en kort tid. I allmänhet ska de direkta arbetena vara avklarade på en arbetsdag. 

Det som kommer att göras under de närmaste två veckor kommer VentPartner att avsluta arbetet med tilluft vilket påverkar framförallt boende på våning 2. Vidare kommer många boende få sina spiskåpor utbytta och om så behövs kommer även ventilationsdon att bytas ut i badrum och kök. 

Direkt efter kommer VentPartner att göra en injustering av systemet och slutligen ska en OVK genomföras för att säkerställa att systemet har de prestanda som vi beställt. Vi avslutar arbetet med att under vecka 17 göra en besiktning av systemet av en oberoende granskare för att säkerställa att systemet är byggt på det sätt som vi har beställt och uppfyller alla krav från myndigheter och brandskyddsmyndigheten. Liknande arbete kommer att göras på Utanbygatan, men senare i vår. Vi kommer att informera i god tid innan arbetet startar. 

På Utanbygatan håller VentPartner på med förberedande arbete på vindar och i källaren. På Utanbygatan sätter vi in speciella fönsterventiler som ska motverka ljuden utifrån. Dessa är något större än de nuvarande, se bilder nedan. Vi får även bidrag från Västerås kommun till vissa lägenheter mot Kopparbergsvägen för dessa. 

Trädgårdsarbeten

Styrelsen håller på att sammanställa arbeten som planeras i trädgårdarna på Utanbygatan och Karlsgatan under våren och sommaren. Har ni idéer eller önskemål, kontakta oss i Styrelsen. Vi kommer att presentera vårt underlag lite senare. Vi har redan förra veckan haft ett möte med vår trädgårdsmästare på Utanbygatan och planerar ett motsvarande på Karlsgatan, men det är inte för sent för att komma med önskemål, tankar och idéer. 

Dörrar och trapphus

Vi har tagit hjälp av Rithuset som håller på att ta fram en plan vad som är den bästa lösningen för Föreningen gällande våra dörrar, vilka omfattar lägenhetsdörrar, entrédörrar, dörrar till vind och källare, tamburdörrar samt trapphusen inklusive golvbeklädnad, belysning och målning / behandling av väggarna. Vi har även fått information från boende som bott här en längre tid som vi använder som underlag. Målet är som tidigare nämnt att få ett mer tidstypiskt utseende i trapphusen. 

Planen för närvarande är att när underlaget är klart kommer vi att göra klart ett trapphus enligt specifikationen. Därefter bjuds de boende in för att utvärdera tillsammans med oss och Rithuset och eventuella justeringar av underlaget bildar bas för renoveringen av övriga 14 trapphus. 

Ovälkommet besök på gårdarna

Under vintern har det varit flera ovälkomna besök på gårdarna och tyvärr har boende blivit av med vissa saker som hjul, cyklar och skor samt att det varit inbrott i trädgårdsförrådet på Karlsgatan. Som en kortsiktig lösning har vi bytt koder, men Styrelsen har initierat en utredning om behovet av att byta entrésystem och i så fall till vilken ambitionsnivå. 

För information har vi även gjort en polisanmälan och polisen har varit på plats. Dock fanns det underlag för fortsatt utredning så den är nedlagd. 

Hälsningar från Styrelsen Hubert-Konrad

Information Oktober 2019

Här kommer lite information om det som händer i föreningen Hubert-Konrad.

Höststädning 3 November kl 10.00

Den 3 November (söndag) kommer vi att ha höststädning. Styrelsen har beslutat att vi kommer att ha containers på respektive gård, så passa på att rensa i förråden samtidigt. Vi kommer att bjuda på grillat som sker på Utanbygatan.

Service tvättstugorna 31 Oktober kl 07.00 – 16.00

Tvättstugorna är upptagna för service 31 Oktober kl 07.00 – 16.00

Ventilation och fönsterrenoveringar

Vi börjar bli klara på Karlsgatan, cirka den 31 oktober kommer fönster att sättas tillbaka. Veckan efter startar arbetet på Utanbygatan.

De fönstertält som nu sätts upp är isolerade. Vidare finns det möjlighet att låna värmefläktar om ni behöver extra värme.

Arbetet med ventilationssystemet fortgår på Karlsgatan och planeras vara färdigt i mitten på december. Därefter startar vi med det Gröna Huset.

Trädgårdarna och gemensamhetsrummet

Vi gör en del underhållsarbete i trädgårdarna i höst. Till exempel byts delar av häcken kring cykelparkeringen på Karlsgatan, vi beskär fruktträden på Utanbygatan och det skadade äppelträdet byts ut.

Vi avvaktar med gemensamhetsrummet och dess upprustning till dess att arbetet i det Gröna Huset är avslutat.

Information December 2018

Hej

Hoppas ni överlever allt regnande i december – det ska ju vara snö som faller.

Nu går vi in i ett nytt år med nya utmaningar. Vi har under hösten arbetat hårt med en del av de punkter som presenteras på Årsstämman och vi har kommit en god bit på väg. Vi stänger snart anbudstiden för både ventilation och fönsterrenovering och håller på att sammanställa era åsikter om trädgårdarna för att kunna starta arbetet tidig vår. Tack alla som har ställt upp och visat era lägenheter och medverkat på våra trädgårdsmöten.

Föreningen har tecknat kontrakt med en ny fastighetsförvaltare, LT Konsult. De startar efter årsskiftet och fokus i upphandlingen har varit att få en bättre direktkontakt mellan förvaltare, styrelse och boende De kommer att vara mer närvarande på gårdarna än vad HSB har varit och vi har dessutom utökat städningen av både trapphus och tvättstugor.

Vår budgetsituation ser fortsatt bra ut och vår kassa ökar fastän vi har haft ökade kostnader under hösten, framförallt relaterat till upphandlingarna som pågår men även arbeten på fastigheterna. Vi har t.ex. gjort en temporär lagning av skadorna på den gröna fastigheten. Därför är vi glada att meddela att vi inte kommer att höja avgifterna under 2019.

Baserat på vårt brandskyddsarbete så har vi noterat att det är brister både i trapphus och i källare. Det är styrelsens ansvar att se till att fastigheten uppfyller ställda krav och med saker i trapphus och källare så kan räddning hindras vid brand.

Därför har styrelsen beslutat att rensa alla trapphus och källargångar. Allt som inte är inlåst i förråd alternativ har en tydlig märkning kommer att slängas. Vi kommer inte att slänga gamla dörrar eller cyklar. Arbetet startar i samband med att vindarna rivs vilket sker efter årsskiftet, dock tidigast den 7 januari. Om någon boende har speciella saker som står i källaren, kontakta styrelsen.

Avslutningsvis – var försiktiga med ljusen och säkerställ att batterierna i era brandvarnare är fräscha.

God jul och gott nytt år önskar Styrelsen.

 

Städdag

Höststäddagen genomfördes i fint väder med en massa hurtiga medlemmar som krattade löv och rensade bort gammal växtlighet.  Dagen avslutades med den traditionsenliga grillningen.

Cyklar märktes även upp inför rensning.

 

/ Styrelsen