Systematiskt brandskyddsarbete

Detta dokument beskriver brandskyddsreglerna hos BRF Hubert Konrad och omfattar fastigheterna på Karlsgatan 11 och Utanbygatan 6.

Brand är bland det värsta som kan hända vår förening och är något som kan skada både fastigheter och boende allvarligt. Det är därför viktigt med ett långsiktigt och systematiskt brandskyddsarbete.

Brandskyddsregler i våra fastigheter

Brandskyddsarbetet bedrivs av styrelsen tillsammans med alla medlemmar i föreningen. Alla medlemmar har en skyldighet att ha kännedom om och följa de brandskyddsregler som finns. Det enskilt viktigaste och mest effektiva åtgärden är att ha minst en takmonterad och fungerande brandvarnare per våningsplan i samtliga lägenheter. Regelbundna kontroller ska genomföras av alla gemensamma utrymmen enligt myndighetsregler.

Bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det entydiga och fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen ges möjlighet att ta del av detta dokument.

Källargångar och gemensamma vindsutrymmen

Källargångar och gemensamma vindsutrymmen ska hållas fria från brännbara och skrymmande material. Föremål som trots detta förvaras i dessa utrymmen avlägsnas.

Trapphus  

Trapphusen är utrymningsvägar för de boende och angreppsväg för Räddningstjänsten varför inga lösa föremål får förvaras i trapphus och på våningsplan. Det gäller alltså till exempel barnvagnar, cyklar, pulkor, tidningar, prydnadssaker, såväl som dörrmattor. Att hålla trapphusen fria från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder.   

Räddningsvägar

För att brandförsvarets räddningsfordon skall kunna komma fram för att kunna släcka och/eller rädda skall alla innergården hållas fria. Parkering på innergården är förbjuden (anlagd parkering undantagen), och parkerade fordon kan bortforslas och bötfällas. Det är tillåtet att köra in på innergården för ur eller i lastning i bilen. Bilen får inte lämnas under längre stunder.

Förvaring av brandfarliga varor

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T­-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen.

Regler för förvaring av brandfarliga varor
VindsförrådIngen förvaring får ske.
Varje lägenhetSprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
KällarförrådIngen förvaring får ske.