Välkommen!

Ladda ner texten som PDF.

Till bostadsrättsföreningen Hubert-Konrad i Västerås, en av de första HSB-föreningarna i Sverige och den första i Västerås. Vi hoppas ni har kommit till rätta och att ni ska trivas. Här kommer lite praktisk information om hur saker och ting fungerar i föreningen.

Vår styrelse

Består av bostadsrättsinnehavare samt en representant från HSB. Gruppen sammanträder cirka en gång i månaden och under senvåren samlas alla medlemmar till årsstämma. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon i Styrelsen direkt eller maila hela Styrelsen via:

hubert-konrad@googlegroups.com

Föreningen har en egen hemsida 

http://www.hubert-konrad.se

På hemsidan lägger Styrelsen upp aktuell information, exempelvis månadsbrev. Där finns det även en kort beskrivning av föreningens historia och mäklarinformation.

Styrelsen har skapat en Facebookgrupp för vår förening, denna hittas på https://www.facebook.com/groups/574649475908357/. Gruppen är sluten och tar enbart emot medlemmar som är boende i BRF Hubert-Konrad i Västerås. Här kan vi ta upp olika frågor som rör vår förening och vårt boende samt informera om relevanta händelser. Gruppen är tänkt som ett komplement till den e-postlista vi använder för att skicka ut information från Styrelsen. Det är givetvis helt frivilligt att välja om man vill gå med i gruppen eller inte, men desto fler desto bättre tycker vi.

Tänk på att meddela Styrelsen när ni byter telefonnummer eller e-post så kontaktuppgifterna är aktuella.

Felanmälan

Använd i första hand mailadressen ovan om det inte är brådskande. Då går mailet till Styrelsen. Om det är brådskande – kontakta någon i Styrelsen. Information och telefonnummer finns i samtliga trappuppgångar där även gårdsansvariga är angivna. I de fall då ni inte får tag på någon i Styrelsen och det är väldigt brådskande kan ni kontakta vår fastighetsskötare LT Konsult på deras jourtelefon: 021-81 17 25.

Notera, ni får inte beställa annat arbete från LT Konsult, det får bara Styrelsen göra. Om ni till exempel ser en trasig lampa eller en grind som inte går i lås, kontakta Styrelsen enligt ovan.

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har vi inte bara nyttjanderätt till en bostad utan vi har även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Tillsammans äger och förvaltar vi husen vi bor i och tillsammans kan vi göra vårt boende och därmed även föreningen, mer trivsam och attraktiv att bo i.

Med sunt förnuft kommer man långt, men då vi alla är olika har Styrelsen beslutat om ett antal regler som föreningens medlemmar behöver förhålla sig till. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgästen och det är bostadsrättshavarens skyldighet att informera sin hyresgäst om dessa regler. Utöver trivselreglerna gäller föreningens stadgar, bostadsrättslagen samt föreningens hållbarhetspolicy.

Störning

Vi boende strävar efter att störa andra boende så lite det är möjligt. Våra fastigheter är snart 100 år och det är mer eller mindre lyhört mellan lägenheterna. Före klockan 7 på vardagar och 8 på helger samt efter klockan 22 samtliga kvällar tänker vi extra mycket på ljudnivån, till exempel så försöker vi samtala tystare, spela musik på lägre nivå, sänker ljudet på TV:n, kör inga tvättmaskiner, spikar inte upp tavlor, smäller inte i dörrar och tänker på att inte vara högljudda i trapphusen. Tänk på att ditt golv kan vara någon annans tak så undvik träskor som innetofflor.

Planerar man festligheter informerar man grannar i god tid och sker det utomhus behöver man även tänka på omgivande bostadsrättsföreningar samt hotell Arkad på Karlsgatan. Vidare påverkas fler boende om festen är utomhus. Därför ska det vara tyst utomhus efter klockan 22.

Lämna inte hundar och andra husdjur som inte klarar sig själva ensamma längre tid. Speciellt om de skäller/ylar när ägaren är borta.

Om ni upplever att grannar är störande på olika sätt rekommenderar vi att ni i första hand tar kontakt med den störande grannen och förklarar varför ni upplever denne störande.

I många fall är personer inte medvetna att de agerar störande. Ni kan kontakta Styrelsen om ni upplever att störningen inte minskat eller om ni av något skäl känner er hotade av den störande parten.

Föreningen har avtal med Avans gällande störningsjour. Detta bör undvikas så långt det går och det rekommenderas att ni kontaktar någon i Styrelsen som hjälper till med att kontakta dem. Om ingen i Styrelsen skulle vara tillgänglig eller om det är brådskande, når ni Avans på telefonnummer 021–314550.

Avans tar en hög kostnad för att rycka ut och Styrelsen kan låta den störande parten ta denna kostnad. Notera att möjligheten att ringa störningsjouren inte får missbrukas, om så sker kan Styrelsen låta den anmälande parten ta kostnaden. Se ovan text om att i första hand kontakta någon i Styrelsen i dessa frågor.

Renovering

Är det dags att renovera? Styrelsen måste alltid ge tillstånd till vissa typer av renoveringar, dock alltid om det sker ingrepp i ventilation, avlopp (inklusive golvbrunnen på toaletten), vatten, radiatorer och i vissa frågor även el. Så fort planlösningen ändras måste Styrelsen godkänna detta. Detta kan uppstå när ni river en vägg eller sätter upp en ny vägg, att ni flyttar en dörr eller bygger/flyttar på en trapp. Specifikt gällande bärande strukturer – dessa får inte påverkas utan Styrelsens tillstånd.

Om den boende behöver ändra planlösningen eller på annat sätt påverkar lägenheten så att ovanstående installationer påverkas kan Styrelsen behöva ta in hjälp utifrån, det kan vara konstruktörer, arkitekter eller liknande. Om detta leder till kostnader för föreningen kommer Styrelsen i förväg informera den boende om denna kostnad. Detta måste vara kostnadsneutralt för alla boende.

Om ni av något skäl behöver riva äldre snickerier i er bostad – såsom skåp, foder och lister, behöver ni kontakta Styrelsen så vi kan bedöma om rivningen är rimlig eller ej. Då fastigheterna är äldre uppskattar framtida köpare oftast det gamla genuina mer än en ombyggd lägenhet i modern stil. Om rivningen blir godkänd vill föreningen gärna spara på inredningen, till exempel om framtida köpare vill återinstallera den. Styrelsen kan även bidra med tips och information till er fördel.

Ta hänsyn till ovan nämnda tider gällande störningar. Specifikt gällande aktiviteter som genererar höga ljudvolymer – till exempel slipning, borrning, sågning etc. Dessa aktiviteter bör inte utföras före klockan 08 på morgonen och inte efter klockan 20 på kvällen. Tänk på att grannar kan ha småbarn eller arbeta andra tider. Informera gärna grannar i ert trapphus samt angränsande trapphus om att ni ska renovera, under vilken tidsperiod ni planerar att renoveringen kommer att pågå och när ni tror att ni kommer störa grannarna extra mycket. Ta också hänsyn till eventuella önskemål från grannar så långt det går.

Kom ihåg att städa upp efter er om ni har behövt använda föreningens allmänna ytor, såsom trapphus, entré, källare och gårdar. Tänk på att ni också ansvarar för hantverkare som utför arbeten åt er.

Inget byggmaterial, sopsäckar, ”Big Bags” etc. får lämnas på gården. Detta är dels av brandsäkerhetsskäl men även av säkerhetsskäl med hänsyn av att boende inte skadas av detta. Om det under en kortare tid behöver lagras material på gårdarna, kontakta Styrelsen för godkännande och anvisande av plats och tidsgräns. Generellt gäller då att materialet måste inhägnas. Det är vidare ditt ansvar som medlem att se till att allt material forslas bort så snart renoveringen är färdigställd eller behovet av dessa har upphört. Om inte materialet tagits bort i tid kommer Styrelsen vidta åtgärder, vilket kan inkludera att materialet transporteras bort på den boendes bekostnad.

Gällande mindre renoveringar, som tapetsering och målning behöver inte Styrelsen informeras.

Allmänna utrymmen/trapphus

Allmänna utrymmen och trapphus ska hållas fria från föremål. Personliga föremål förvaras inne i bostaden eller i ett förrådsutrymme. Cyklar, barnvagnar samt andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entré, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Trapphus får ej blockeras då det vid brand kan hindra brandmännen i deras arbete samt försvåra utrymning. Dörrar ner till källare ska hållas stängda då dessa är branddörrar. Kontakta Styrelsen om ni behöver hjälp att hitta plats för era barnvagnar, cyklar eller liknande.

Rökning i allmänna utrymmen inomhus och utomhus vid friskluftsintag är absolut förbjudet. Rekommendationen om man röker utomhus är att man befinner sig minst 8 meter från närmsta fönster eller dörr, naturligtvis tar ni hand om fimpar och snus. Tänk på brandrisken.

Brandskydd

Vi har gamla fastigheter så brandskyddet är viktigt. Tänk speciellt på följande: 

·        Levande ljus är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Tänk på att placera levande ljus så inget kan ta eld. Släck ljusen när du lämnar bostaden.

·        Förvara aldrig brandfarliga ämnen såsom lösningsmedel, bensin eller gasol i bostaden eller era förråd. Läs mer om föreningens brandskyddsregler på hemsidan.

·        Varje lägenhet måste ha minst en brandvarnare. Större lägenheter samt etagelägenheter behöver fler än en brandvarnare. Tänk på att en brand som inte larmas kan sätta andra boende i risk.

Innergårdarna

Vi hjälps åt att sköta våra trädgårdar. Varje höst och vår har vi en gemensam städdag och under sommaren har vi ett trädgårdsschema enligt information i trappuppgångarna. Gräsklippare (batteridrivna) och trädgårdsredskap finns för Utanbygatan i det lilla gröna huset på gården och för Karlsgatan i den gula redskapsboden på gården. Ni kommer in i förråden med era nycklar till entrédörrarna.

Ta hand om era tillhörigheter för att framkomligheten inte ska hindras – tänk på att vi delar på gårdarna med våra grannar. Ser man skräp som kastats eller blåst in, plocka upp och släng.

Håll utemöblerna snygga på sommarhalvåret, torka av dem efter användning.

Tänk på brandfaran vid grillning. Grilla inte efter klockan 22. Föreningen har några gemensamma grillar som alla får använda. Har ni egen grill, se till att den inte står i vägen.

Det finns bord, stolar och några parasoll på gårdarna. Om ni har en större bjudning kan ni plocka ihop bord och stolar till annat ställe. Kom ihåg att ställa tillbaka dem som de stod direkt efter ni är klara med dem.

Matning av fåglar och andra djur i området ska undvikas beroende på stor risk för störningar, råttor och andra skadedjur. Mindre talgbollar går bra så länge dessa sköts om.

Hundar ska hållas kopplade. Tänk på att andra boende kan vara rädda för hundar även om ni tycker att er hund är snäll. Inga hundar får rastas på innergården, men Styrelsen har förstående för att valpar kan ha svårt att hålla sig till de är utanför gården. Däremot ska alltid vuxna hundar rastas utanför gården.

Har ni katt, se till att den inte använder rabatter och liknande för sina behov. Vi ser helst att ni inte har lösspringande katter. Om hunden eller katten gör sina behov på gården ser ni till att plocka upp efter er.

Kaniner, marsvin eller liknande kan tycka att det är trevligt att vara ute på sommaren. Kontakta Styrelsen så hittar vi en bra plats att sätta upp en liten inhägnad. Det är viktigt att ni sköter om djuren. Vid misskötsel av inhägnaden eller djuret kommer Styrelsen dra tillbaka tillståndet.

Det är inte tillåtet att sätta upp egen lekutrustning på gårdarna. Ett viktigt skäl är att Styrelsen är ansvarig för all lekutrustning, även den som inte föreningen satt upp och skulle det ske en olycka kan Styrelsen hållas ansvarig för detta. Det finns flera lekplatser nära Föreningen.

Det är inte heller tillåtet att sätta upp egna pooler på samma skäl som ovan. Styrelsen kan ge tillstånd till låga barnpooler under förutsättning att dessa töms direkt efter användning. Om en pool har fått tillstånd att sättas upp får den inte fyllas med varmvatten från föreningens varmvattensystem.

Bilar på gårdarna

Det råder parkeringsförbud på gårdarna förutom på den markerade platsen på Karlsgatan. Notera att det är en handikappsplats, där enbart den boende som är handikappad får parkera.

Boende har rätt att köra in med bilen och lasta i och ur. Detta anses inte ta mer än 15 minuter. Om ni har behov av att stå längre eller om ni har hantverkare som behöver stå på gården, meddela någon i Styrelsen. Styrelsen kan då ge ut en lapp som ni kan lägga i bilen som säger att ni har tillstånd av Styrelsen att stå där under överenskommen tid samt ett telefonnummer i det fall bilen behöver flyttas. Stäng alltid grindarna efter er, även om ni står en kortare tid.

Det är inte tillåtet att tvätta bilarna på gården.

Om en bil står en längre tid på gården, kontakta i första hand den boende om ni känner igen bilen, alternativt någon i Styrelsen. Ni kan även ringa Avans på 021-314560, då måste ni ange registreringsnummer på bilen.

Förråd

Finns i källaren. Varje ursprunglig lägenhet har rätt till ett stort förråd i källaren enligt stämmobeslut 2006. Märk upp era förråd med för- och efternamn samt lägenhetsnummer. Tänk på stöldrisken och var noga med att dörrar till källare alltid går i lås. Se även till att porten stängs ordentligt.

Lämna aldrig föremål i källargångarna. Dessa kan hindra utrymning vid brand.

Styrelsen håller på att gå igenom de förråd som finns och återkommer med mer information om hur dessa kommer hanteras i framtiden.

Tvättstuga

För boende i det gula och det gröna huset på Utanbygatan ligger tvättstugan i det gröna husets källare, uppgång F. För boende på Karlsgatan ligger tvättstugan i källaren i uppgång E. Tvättstugan kan nyttjas 07.00-21.00 alla dagar i veckan. Trivselregler och bokning finns i tvättstugan. Felanmälan sker via Styrelsen.

Notera att torkskåp och torktumlare arbetar med värmepumpsteknik som minimerar förbrukningen av el. Det gör att torkningen kan ta något längre tid än med traditionell utrustning. Det rekommenderas även av Electrolux att man företrädesvis använder sig av flytande tvättmedel.

Säkerhet

Portkod – Lämna inte ut portkoden till obehöriga och släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Dörrar och grindar – Stäng portar, grindar och förrådsdörrar efter er och se till att de går i lås för att minska risken för inbrott. Felanmäl omgående till Styrelsen om ett lås inte fungerar.

Nycklar – Vid förlust av nycklar till gemensamma utrymmen ska detta omedelbart anmälas till Styrelsen.

Parkering

Föreningen har 18 parkeringsplatser på Utanbygatan. Föreningen administrerar kö till dessa. Vid intresse kontakta Styrelsen. Parkering på gården förbjudet enligt ovan. Föreningen har beslutat att man bara kan ha en parkeringsplats per bostad, gäller alltså även sammanslagna lägenheter. Om man hyr ut i andra hand förlorar man platsen per automatik och den som hyr i andra hand har inte rätt att ställa sig i kö.

Parkeringstillstånden är digitala och styrs av bilens registreringsnummer. Det är tillåtet att ha två bilar registrerade i sitt namn, dock får endast en av bilarna stå på parkeringen åt gången då man har en plats. Om man byter bil behöver man meddela Styrelsen så denna kan meddela kommunen. Alternativt kan man kontakta kommunen själv på: vasterasparkeringsab@vasteras.se

Gäster hänvisas till omgivande parkeringshus eller parkeringar längs gator intill.

Kör försiktigt – tänk på barn, vuxna, djur och rabatter.

Avfallshantering

Det finns möjlighet att sortera ut följande fraktioner på avfallsstationen på Utanbygatan: Restavfall, bioavfall, tidningar, metallförpackningar, färgat- och ofärgat glas. Eftersom det låter så mycket när glas slängs får dessa inte slängas efter klockan 21.

Följande fraktioner kan sorteras ut vid miljöstationen på Karlsgatan: Restavfall, bioavfall och tidningar. Boende på Karlsgatan kan nyttja de fraktioner som saknas genom att gå till Utanbygatan.

Tänk på vår gemensamma miljö.  Minimera avfall, återanvänd och återvinn! Närmsta återbruk är på Ängsgärdet och mer information om avfallshantering finns på www.vafabmiljo.se.

Vatten och avlopp

Avlopp – För att inte förorena vår gemensamma vattentäkt Mälaren och för att inte störa reningen i avloppsreningsverket får endast det som kommer ur kroppen och toalettpapper spolas ned i toaletten.

I köket rekommenderar Styrelsen att boende använda miljömärkta diskmedel och samlar upp matfett separat för att undvika stopp i ledningarna. Fettet lämnas in på något av återbruken.

Har du egen tvättmaskin? Styrelsen rekommenderar att använda miljömärkta tvättmedel och att någon form av uppsamling av mikroplast sker.

Vattenskador – Ta för vana att kontrollera dina rör under diskbänken och våtutrymmen för att upptäcka läckor i god tid. Speciellt anslutningen till avloppsstammen från diskbänken kan bli lös efter en tid. Stäng gärna av vatten till disk- och tvättmaskin under längre bortavaro.

Så kallade ballofixer stänger av vattnet till vattenledningarna. Dessa behöver “motioneras” regelbundet, åtminstone var sjätte månad. Öppna och stäng dem några gånger. Om detta inte görs kan de fastna och om ni öppnar med våld kan det leda till läckage. Alternativt, om ni inte kan stänga dem kan ni inte stänga av vattnet.

I källaren finns avstängningskranar, men dessa är inte alltid tillgängliga för boende. Kontakta Styrelsen om ni behöver använda dessa avstängningskranar. Vattenskador kostar alla berörda både besvär och pengar.

Vattenförbrukning Med hänsyn till miljön hushåller vi med vattnet. Var sparsam med varmvatten och lämna inte vattnet rinnande i onödan.

Cyklar

Cyklar ställs på anvisade platser utomhus eller i cykelrummet (Karlsgatan). Vi förbereder cykelrum på Utanbygatan där vi kommer med information löpande om detta.

Fasad och dörrar

Det är inte tillåtet att sätta upp/spika upp saker på fasaden, inklusive entréportar och lägenhetsdörrar. Detta skadar ytskiktet och kan leda till skador. Notera att föreningen äger lägenhetsdörrarna, se mer i stadgar. Våra hus är Q-märkta och står under särskild reglering.

Namn vid entré och trapphus

Skicka in till Styrelsen vilket eller vilka namn som ska stå vid entrén och i trapphuset, om inte detta redan är gjort. Namnändring på dörren till lägenheten sköter man själv som bostadsrättsinnehavare.

Fastighetsskötsel

Föreningen använder sig för närvarande av LT Konsult för fastighetsskötsel. De har ansvar för städning av trapphus, tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen. Vidare sköter de snöröjning och sandning, inklusive trottoarerna runt om fastigheterna. De har även ett visst ansvar för gårdarna vilket inkluderar klippning av träd och buskar samt rensning av ogräs av grusgångarna några gånger per sommar.

Ser ni klotter eller andra skador på fastigheterna eller gårdarna, anmäl detta till Styrelsen. Om ni upplever problem med ventilation, värme eller varmvatten, kontakta Styrelsen i första hand.

Har ni åsikter om fastighetsskötseln, kontakta Styrelsen och inte de som utför arbetet, Styrelsen tar sedan detta med LT Konsult.

Gemensamhetsrum, Snickarrum och “Museum”

Föreningen har ett gemensamhetsrum på Utanbygatan 6H. Det är cirka 50 kvadratmeter stort och har bland annat ett biljardbord. Under 2021 kommer detta rum renoveras.

På Utanbygatan 6B finns ett snickarrum i källaren. Notera att de maskiner som finns där inte alltid är av senaste modell och inte uppfyller alla säkerhetskrav. För närvarande får ni använda dessa på egen risk.

Det finns även ett “Museum” på Utanbygatan 6B, där gamla saker och fotografier har samlats och finns att beskåda. Kontakta Styrelsen om ni vill komma in där.