Information April 2020

Här kommer ny information från Styrelsen gällande ett antal områden.

Corona

Först skulle vi vilja tacka dem som hjälper andra boenden med olika saker, som handling, i Corona-krisen. Ni som behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss i Styrelsen, vi har ett antal boende som anmält att de kan hjälpa till vid behov.

Vi har entreprenörer som ibland behöver tillträde till lägenheten för arbete där. De är införstådda med att om de känner symptom så är de inte på arbetet. Det är lika viktigt att ni boende som är i karantän eller har Corona meddelar oss i Styrelsen, både när ni inte kan ta emot besök och när er lägenhet är tillgänglig igen. Detta för att undvika onödiga förseningar.

Vi har ett antal äldre boende som per definition är i riskgruppen. Boende som av andra skäl är i riskgruppen och som behöver vara i karantän eller liknande, kontakta oss i Styrelsen så vi vet om det.

Vårstädning

Vi har bokat in den 26:e April som städdag. Som det ser ut idag så kan vi genomföra städdagen. Däremot så kommer vi inte att grilla. Vi kan ha pick-nick där var och en tar med sig eget fika, alternativt kan Föreningen köpa in smörgåsar eller motsvarande. Vi kommer att komma tillbaka med mer information

Fönsterrenoveringen

Alla fönster utom källarfönster på Karlsgatan och fönster i trapphuset är klara av Lönnbergs.

Vi genomför en förbesiktning av ett begränsat antal lägenheter på onsdag den 8 april. Baserat på den besiktningen kommer vi att genomföra en mer omfattande besiktning senare under våren. Vi har löpande fått in synpunkter på renoveringen av er boende och har ni ytterligare synpunkter är ni välkomna att komma in med dessa skriftligen. Kom dock ihåg att era fönster är original och upp till 95 år gamla, även fönsterglasen. Det innebär att vi inte kan förvänta oss nyskick, utan vissa skador på karmarna och vissa repor på fönsterglasen kommer vi att acceptera, dock inte dåligt utfört arbete, tillkommande skador och liknande.

Ventilationssystemet

Under vecka 16 kommer VentPartner att göra en injustering av systemet. Under denna vecka behöver de tillgång till er lägenhet minst en gång och eventuellt flera gånger, ibland med kort varsel. Injusteringen tar 2 – 3 dagar av hela huset vilken avslutas med en OVK.

Det är mycket viktigt att ni som bor på Karlsgatan meddelar om vi inte kan få tillträde till er lägenhet, då alla lägenheter ingår i injusteringen. Om allt är bra med injusteringen gör vi under vecka 17 en slutbesiktning av systemet av en oberoende granskare för att säkerställa att systemet är byggt på det sätt som vi har beställt och uppfyller alla krav från myndigheter och brandskyddsmyndigheten.

På Utanbygatan håller VentPartner på med förberedande arbete på vindar och i källaren med kanaldragning. På grund av Corona och relaterade sjukdomar har de inte kunnat utföra arbetet i den takt som är planerat. Fokus de närmaste veckorna är på det Gula Huset och därefter tar vi upp det Gröna Huset igen.

ComHem

Enligt tidigare utskick skulle övergången till digital TV ske i maj, men på grund av Corona viruset har ComHem meddelat att övergången sker den 8 september 2020 i stället.

Ni kan:

  • redan nu se på de digitala kanalerna via er digital-tv om ni vill
  • innan de analoga kanalerna utgår kommer det att komma en rullande informationstext under ett antal veckor
  • FM-radio via tv uttaget utgår också den 8 september.