Information December 2018

Hej

Hoppas ni överlever allt regnande i december – det ska ju vara snö som faller.

Nu går vi in i ett nytt år med nya utmaningar. Vi har under hösten arbetat hårt med en del av de punkter som presenteras på Årsstämman och vi har kommit en god bit på väg. Vi stänger snart anbudstiden för både ventilation och fönsterrenovering och håller på att sammanställa era åsikter om trädgårdarna för att kunna starta arbetet tidig vår. Tack alla som har ställt upp och visat era lägenheter och medverkat på våra trädgårdsmöten.

Föreningen har tecknat kontrakt med en ny fastighetsförvaltare, LT Konsult. De startar efter årsskiftet och fokus i upphandlingen har varit att få en bättre direktkontakt mellan förvaltare, styrelse och boende De kommer att vara mer närvarande på gårdarna än vad HSB har varit och vi har dessutom utökat städningen av både trapphus och tvättstugor.

Vår budgetsituation ser fortsatt bra ut och vår kassa ökar fastän vi har haft ökade kostnader under hösten, framförallt relaterat till upphandlingarna som pågår men även arbeten på fastigheterna. Vi har t.ex. gjort en temporär lagning av skadorna på den gröna fastigheten. Därför är vi glada att meddela att vi inte kommer att höja avgifterna under 2019.

Baserat på vårt brandskyddsarbete så har vi noterat att det är brister både i trapphus och i källare. Det är styrelsens ansvar att se till att fastigheten uppfyller ställda krav och med saker i trapphus och källare så kan räddning hindras vid brand.

Därför har styrelsen beslutat att rensa alla trapphus och källargångar. Allt som inte är inlåst i förråd alternativ har en tydlig märkning kommer att slängas. Vi kommer inte att slänga gamla dörrar eller cyklar. Arbetet startar i samband med att vindarna rivs vilket sker efter årsskiftet, dock tidigast den 7 januari. Om någon boende har speciella saker som står i källaren, kontakta styrelsen.

Avslutningsvis – var försiktiga med ljusen och säkerställ att batterierna i era brandvarnare är fräscha.

God jul och gott nytt år önskar Styrelsen.