Information Mars 2020

Corona

Vi är ju, liksom resten av samhället, påverkade av den Corona-pandemi som drar över världen. Vi har boende som är i karantän via arbetet men inget fall – som är rapporterat – av faktisk Corona-smittad. 

Vi behöver därför hantera detta på bästa sätt, då vi samtidigt har pågående arbete i fastigheterna. Vi har pratat med våra entreprenörer och de kommer att stanna hemma om de känner sig sjuka. Det är en risk att arbetena drar ut på tiden på grund av detta. 

Om ni behöver sätta er och er familj i karantän eller om ni är drabbade av Corona och därför inte kan komma i kontakt med andra människor är det bra om ni rapporterar till oss i Styrelsen via vår mail. Det är också önskvärt att ni sätter upp motsvarande lapp på dörren. När ni inte är i karantän längre eller är friskförklarad, låt oss veta det. 

Detta underlättar för oss och vår planering samt för våra entreprenörer så att de inte behöver störa er om ni skulle vara i karantän / smittade och så att de inte blir smittade själva. 

Vidare har vi ett antal äldre personer i Föreningen som är i riskgrupperna. Om någon av er känner att ni behöver hjälp med att handla eller liknande, ta kontakt med oss i Styrelsen så ska vi se om vi kan hjälpa till. Vi i Styrelsen behöver i så fall hjälp och undrar om det finns boende som är villiga att hjälpa våra äldre medlemmar om så skulle behövas. 

Vårstädning

Vi har bokat in den 26:e April som städdag. I dagsläget vet vi inte om det är lämpligt att ha städdag och samla många personer eller om vi ska hantera det på annat sätt och om vi har möjlighet att utföra grillning. Vi kommer att komma tillbaka med mer information 

Fönsterrenoveringen

Vintern har varit den mildaste på många år. Det tackar vi för då vi snart är klara med renoveringen av fastigheternas fönster. Kom ihåg att ni har rätt att få ersättning för extra kostnader för el om ni använt er av de elfläktar som ställts till förfogande. Det lättaste är att skicka in fakturaunderlaget från er elleverantör för samma månad ett år tillbaka och aktuell faktura så får ni ersättning för mellanskillnaden. Kontakta Gustav i Styrelsen så hjälper han er med detta. 

Den sista etappen pågår, omfattande ett antal lägenheter på Utanbygatan 6 A – C. Det som därefter återstår är att 14 källarfönster på Karlsgatan ska renoveras samt 14 trapphusfönster ska få godkänt brandskydd. Frågan har dragit ut på tiden eftersom brandskyddet har varit en komplicerad fråga att lösa.  Vi informerar löpande boende som påverkas av detta.

En besiktning av fönsterentreprenaden planeras genomföras under våren. Vi har tidigare (utan besiktningsman) gått igenom flertalet lägenheter på Karlsgatan då resultatet i början av renoveringen uppfattades som bristfälligt. Därefter blev resultatet allt bättre. Sammanställ gärna era synpunkter och meddela era synpunkter skriftligen till styrelsen så sammanställer vi ett underlag med synpunkter inför besiktningen. 

Ventilationssystemet

Ventilationsarbetena på Karlsgatan går mot sitt slut och den sista etappen kommer att påverka alla boende mer eller mindre, men under en kort tid. I allmänhet ska de direkta arbetena vara avklarade på en arbetsdag. 

Det som kommer att göras under de närmaste två veckor kommer VentPartner att avsluta arbetet med tilluft vilket påverkar framförallt boende på våning 2. Vidare kommer många boende få sina spiskåpor utbytta och om så behövs kommer även ventilationsdon att bytas ut i badrum och kök. 

Direkt efter kommer VentPartner att göra en injustering av systemet och slutligen ska en OVK genomföras för att säkerställa att systemet har de prestanda som vi beställt. Vi avslutar arbetet med att under vecka 17 göra en besiktning av systemet av en oberoende granskare för att säkerställa att systemet är byggt på det sätt som vi har beställt och uppfyller alla krav från myndigheter och brandskyddsmyndigheten. Liknande arbete kommer att göras på Utanbygatan, men senare i vår. Vi kommer att informera i god tid innan arbetet startar. 

På Utanbygatan håller VentPartner på med förberedande arbete på vindar och i källaren. På Utanbygatan sätter vi in speciella fönsterventiler som ska motverka ljuden utifrån. Dessa är något större än de nuvarande, se bilder nedan. Vi får även bidrag från Västerås kommun till vissa lägenheter mot Kopparbergsvägen för dessa. 

Trädgårdsarbeten

Styrelsen håller på att sammanställa arbeten som planeras i trädgårdarna på Utanbygatan och Karlsgatan under våren och sommaren. Har ni idéer eller önskemål, kontakta oss i Styrelsen. Vi kommer att presentera vårt underlag lite senare. Vi har redan förra veckan haft ett möte med vår trädgårdsmästare på Utanbygatan och planerar ett motsvarande på Karlsgatan, men det är inte för sent för att komma med önskemål, tankar och idéer. 

Dörrar och trapphus

Vi har tagit hjälp av Rithuset som håller på att ta fram en plan vad som är den bästa lösningen för Föreningen gällande våra dörrar, vilka omfattar lägenhetsdörrar, entrédörrar, dörrar till vind och källare, tamburdörrar samt trapphusen inklusive golvbeklädnad, belysning och målning / behandling av väggarna. Vi har även fått information från boende som bott här en längre tid som vi använder som underlag. Målet är som tidigare nämnt att få ett mer tidstypiskt utseende i trapphusen. 

Planen för närvarande är att när underlaget är klart kommer vi att göra klart ett trapphus enligt specifikationen. Därefter bjuds de boende in för att utvärdera tillsammans med oss och Rithuset och eventuella justeringar av underlaget bildar bas för renoveringen av övriga 14 trapphus. 

Ovälkommet besök på gårdarna

Under vintern har det varit flera ovälkomna besök på gårdarna och tyvärr har boende blivit av med vissa saker som hjul, cyklar och skor samt att det varit inbrott i trädgårdsförrådet på Karlsgatan. Som en kortsiktig lösning har vi bytt koder, men Styrelsen har initierat en utredning om behovet av att byta entrésystem och i så fall till vilken ambitionsnivå. 

För information har vi även gjort en polisanmälan och polisen har varit på plats. Dock fanns det underlag för fortsatt utredning så den är nedlagd. 

Hälsningar från Styrelsen Hubert-Konrad