Information Oktober 2019

Här kommer lite information om det som händer i föreningen Hubert-Konrad.

Höststädning 3 November kl 10.00

Den 3 November (söndag) kommer vi att ha höststädning. Styrelsen har beslutat att vi kommer att ha containers på respektive gård, så passa på att rensa i förråden samtidigt. Vi kommer att bjuda på grillat som sker på Utanbygatan.

Service tvättstugorna 31 Oktober kl 07.00 – 16.00

Tvättstugorna är upptagna för service 31 Oktober kl 07.00 – 16.00

Ventilation och fönsterrenoveringar

Vi börjar bli klara på Karlsgatan, cirka den 31 oktober kommer fönster att sättas tillbaka. Veckan efter startar arbetet på Utanbygatan.

De fönstertält som nu sätts upp är isolerade. Vidare finns det möjlighet att låna värmefläktar om ni behöver extra värme.

Arbetet med ventilationssystemet fortgår på Karlsgatan och planeras vara färdigt i mitten på december. Därefter startar vi med det Gröna Huset.

Trädgårdarna och gemensamhetsrummet

Vi gör en del underhållsarbete i trädgårdarna i höst. Till exempel byts delar av häcken kring cykelparkeringen på Karlsgatan, vi beskär fruktträden på Utanbygatan och det skadade äppelträdet byts ut.

Vi avvaktar med gemensamhetsrummet och dess upprustning till dess att arbetet i det Gröna Huset är avslutat.