Städdag

Höststäddagen genomfördes i fint väder med en massa hurtiga medlemmar som krattade löv och rensade bort gammal växtlighet.  Dagen avslutades med den traditionsenliga grillningen.

Cyklar märktes även upp inför rensning.

 

/ Styrelsen