Mäklarinformation

Föreningen består av 48 lägenheter som alla upplåts med bostadsrätt. Föreningen hyr inte ut några lokaler. Föreningen äger marken som fastigheterna står på men parkeringsplatserna arrenderas av Västerås kommun. 

TRE FASTIGHTER INGÅR I FÖRENINGEN:

 • Karlsgatan 11, en fastighet uppförd 1926 – 1928 med 19 lägenheter och tvättstuga
  • Det finns en tvättstuga på Karlsgatan som två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en kallmangel.
 • Utanbygatan 6
  • En fastighet (A – C) uppförd 1925 med 10 lägenheter, snickarrum och ett “museum” med gamla saker från fastigheterna.
  • En fastighet (D – J) uppförd 1926 med 17 lägenheter, tvättstuga och gemensamhetslokal
   • Det finns en tvättstuga på Utanbygatan som har två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp, ett torkrum med avfuktare, en centrifug och en kallmangel.

Det finns viss möjlighet att förvara cyklar i källaren i cykelrum. Till varje ursprunglig lägenhet hör ett förråd om cirka 8 kvadratmeter. Vissa lägenheter är sammanslagna och vissa lägenheter är större än de andra enligt ursprunglig planritning och till dessa hör ett eller flera förråd med en sammanlagd yta om 12 – 16 kvadratmeter. 

Det finns inget soprum i fastigheten, men det finns sopmoduler på Karlsgatan (två hushållssopor, en kompost och en tidningar) och Utanbygatan (tre hushållssopor, en kompost, två glas, en tidningar och en metall). 

Föreningen är den första HSB föreningen i Västerås och fastigheterna är kulturminnesmärkta (q-märkta). Det första mötet hölls i juli 1924. På hemsidan finns en bra historiebeskrivning. 

Fastigheterna värms upp med fjärrvärme kompletterat med återvinning av frånluft, s.k FX system.

Föreningen har vissa vindsytor som är uppbyggda med nedanstående lägenhet. För närvarande pågår en utredning om hur Föreningen bäst kan hantera återstående vindsytor. 

Föreningen godkänner delat ägande, med en nedre gräns på 10 % för respektive ägare. Juridisk person följer stadgar enligt nedan: 

HSB ska beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål får nekas medlemskap. Kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får inte nekas medlemskap.
En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen måste ha samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse för att genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet som inte är avsedd för fritidsändamål. Samtycke behövs inte vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning om den juridiska personen hade panträtt i bostaden eller vid förvärv som görs av en kommun eller ett landsting.

I månadsavgiften ingår värme och vatten samt bostadsrättsförsäkring. Föreningen sänkte månadsavgiften med 11.9 % under 2018. Inga höjningar av avgiften har gjorts sedan dess.

Det finns en obligatorisk informationsöverföringsavgift om för närvarande 240 kronor per lägenhet. Denna täcker kostnaderna för bredband som tillhandahålls av Telenor och kabel-tv – cirka 17 kanaler i grundutbudet – som tillhandahålls av ComHem. Notera att boende inte ska ta del av erbjudanden från Telenor och ComHem, då detta kan innebära att ni betalar dubbelt för bredband / kabel-tv. 

Överlåtelseavgiften är för närvarande 1138 kr (2,5 % av prisbasbeloppet 2018). Se stadgar: Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 2,5 procent av prisbasbeloppet. 

Pantsättningsavgiften är för närvarande 448 kr (1 % av prisbasbeloppet 2018). Se stadgar: Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst en procent av prisbasbeloppet. 

Ansökan om medlemskap skickas till HSB efter avslutad försäljning.

GJORDA RENOVERINGAR
Vilka renoveringar har föreningen utfört och vilket år?

1987 Rotrenovering

2004 Utbyte av 50 % av maskinerna i tvättstugorna på Karlsgatan och Utanbygatan

2006 Upprustning av trädgården på Karlsgatan

2008 Byte undercentraler

2009 Renovering av ventilationssystemet

2009 Ommålning av fasaderna

2014 Nytt tak med nya hängrännor, takutrustning och stuprör

2016 Nytt låssystem

2016 Renovering av tvättstugan på Karlsgatan och utbyte av 50 % av maskinerna i respektive tvättstuga

2017 Nya staket och grindar med låssystem

2019 Fönster renoverade och bullerglas / energiglas insatta. Nytt styrsystem till undercentralerna.

2020 Nytt ventilationssystem med återvinning av värmen från frånluften, ett s.k. FX-system.

PLANERADE RENOVERINGAR

Föreningen planerar följande renoveringar att utföras under perioden 2020 – 22. Vissa är beslutade medan andra ligger på planeringsstadiet. När dessa renoveringar är gjorda är renoveringsbehovet lågt de närmaste 15 – 20 åren. Stambyte /relining är planerat cirka 2038. 

 • Utbyte av lägenhetsdörrar, källardörrar och entrédörrar för att säkerställa brandskydd och högre komfort. 
 • Renovering av trapphus –  golv, väggar och tak, samt installation av fastighetsboxar och ny belysning.
 • Upprustning av trädgårdarna.
 • Upprustning av sopmoduler, alternativ utbyte till nya sophus.
 • Löpande åtgärder för att förbättra brandskyddet i fastigheterna.
 • Genomgång av förråd och renovering av vissa förråd.
 • Fortsatt upprustning av tvättstugan på Utanbygatan
 • Renovering av Föreningens gemensamhetslokal.
 • Renovering av delar av fasaderna som drabbats av fuktskador.
 • Byte av låssystem

Det finns 18 parkeringsplatser på Utanbygatan som föreningen hyr av kommunen. När man har köpt en lägenhet och är godkänd av styrelsen har man rätt att ställa sig i parkeringskö, vilken skickas till föreningens styrelsemail (hubert-konrad@googlegroups.com) 

Det finns inga motorvärmare eller laddstolpar. 

Kön är för närvarande lång och uppskattas till cirka 3 år, men är starkt beroende om boende som avflyttar har parkeringsplats. 

Föreningen tillåter uthyrning i andra hand under en begränsad tid till en årskostnad om 10 % av prisbasbeloppet. Notera att om man hyr ut i andra hand och har en parkeringsplats förlorar man rätten till parkeringsplatsen. Man kan alltså inte låta den som hyr i andra hand ta över parkeringsplatsen. 

Vänligen observera att Brf Hubert-Konrad i Västerås reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.