Sopsortering Utanbygatan

Från och med torsdagen den 11 Februari så kommer metall och tidningar bytas ut till restavfallskärl på Utanbygatan. Tidningar går att återvinna på Karlsgatan fortfarande. Metall får således fraktas till Återbruket